TECHBIT Sp. z o.o. – Projekt Design dla przedsiębiorców

Beneficjent TECHBIT Sp. z o.o. realizuje projekt pn.

„Wdrożenie na rynek nowego produktu w postaci maszyny sortującej w oparciu o opracowany projekt wzorniczy

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020,

działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw ,

poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Cele i planowane efekty projektu: Głównym celem realizacji projektu wpisującego się w poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców jest uzyskanie przewag konkurencyjnych na rynku krajowym i zagranicznym przez TECHBIT poprzez opracowanie projektu wzorniczego i wdrożenie nowego produktu w postaci maszyny sortującej – sortera. W ramach realizacji projektu, TECHBIT zmieni profil swojej działalności, gdyż do tej pory funkcjonowała jako podmiot usługowy, a dzięki wdrożeniu nowego projektu wzorniczego, będzie zajmować się produkcją urządzeń pod własną marką. Niezagospodarowana nisza rynkowa w zakresie urządzeń do sortowania w połączeniu z autorskim wzorem zapewni spółce rosnącą sprzedaż i przychody. Opracowanie projektu wzorniczego pozwoli z sukcesem wejść zarówno na rynek Polski, jak i Niemiec, Czech, Słowacji, Holandii i krajów skandynawskich.

Wartość projektu : 794 949,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 465 955,00 PLN

Projekt realizowany w okresie 04.02.2019 – 29.02.2020. Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Zarządu spółki pod adresem e-mail: zaczynajmy@techbit.com.pl